0906 28 3070 Photocopy Chí Vinh

Hướng dẫn cài đặt in trong máy photocopy trên Window 7

Bước 1: Vào Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers è chọn ADD A PRINTE

Bước 2: Cài đặt driver máy in è chon như hình

 

Bước 3: Cấu hình máy in

Click phải vào icon của máy in vừa thêm --> chọn Printer Properties

CHỌN PORT CHO MÁY IN

Trong Tab PORTS : Chon ADD PORT…  OK

o   Trong cửa sổ Printer Port: Chọn Standart TCP/IP Port à New Port

o   Trong cửa sổ Add Standart TCP/IP Port Wizard à chọn Next

 

Trong Printer Name or IP address: gõ địa chỉ IP của máy in (VD: 192.168.4.233)

 

Click FINISH

CHỌN KHỔ GIẤY

Trong tab ADVANCE --> Chọn PRINTING DEFAULT… --> Chon OK

 

Trong PAPER SIZE : Chọn A4 --> OK

 

CHỌN KHAY GIẤY

Trong tab DEVICE SETTINGS : chọn A4 cho các mục AUTO SELECT BY PRINTER , BY PASS TRAY, TRAY 1, TRAY 2 …. --> Click OK

Bước 4: Cài đặt password cho người dùng cho chức năng Printer

  • Nhập tên user (đã set trên máy in)
  • Job type: chọn Locked Print
  • Nhập password (đã set trên máy in)
  • Log: chọn Enable
  • Nhập User code : nhập lại Pass đã set trên máy in

 

Xem thêm các Tài liệu máy photocopy khác

.
.